Władze

Rada Fundacji

Wiktor Korczak
Zbigniew Jusiel
Anna Jarosz

 

Zarząd Fundacji

Prezes   -   Estera Kurz

Wiceprezes   –   Krystian Wojtania